Program

5. 11. 2018

15:00

Hromadný autobusový odjezd z Bratislavy (Župné námestia, Farský kostol sv. Jána z Mathy, Trojička) do Brna (Hotel International Brno)

19:00

Uvítací recepce pana Pavla Šámala, předsedy Nejvyššího soudu České republiky (Hotel International Brno, Restaurace Lucullus)

6. 11. 2018

8:00 – 8:50

Registrace účastníků

9:00 – 9:45

Zahájení konference
Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu České republiky
Daniela Švecová, předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Andrej Babiš, předseda vlády České republiky
Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky
Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti České republiky

10:00 – 10:30

Tisková konference

9:45 – 11:00

Panel I: Historický pohled na fungování Nejvyšších soudů v letech 1918 – 2018
Moderátor: František Púry
Řečníci:
„Konstituování československého Nejvyššího soudu“ Ladislav Vojáček, vedoucí Katedry dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity
„Kontinuita a diskontinuita při vzniku Československa a role Nejvyššího soudu“ Jan Kuklík, děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy
„Dobové problémy soudnictví a působení slovenských právníků v rámci Nejvyššího soudu ČSR“ Jozef Vozár, ředitel Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd
„Soudci Nejvyššího soudu Republiky československé v letech 1918 – 1938“ Stanislav Balík, emeritní soudce Ústavního soudu České republiky

11:00 – 11:40

Přestávka na kávu (během přestávky proběhne společné focení) 

11:40 – 13:15

Panel II: Výzvy soudnictví v moderní době – soudcovská nezávislost v kontextu národní a mezinárodní politiky
Moderátor: Zdeněk Kühn
Hlavní proslov: „Potřeba soudcovské nezávislosti při stíhání nejzávažnějších trestných činů“

Chile Eboe-Osuji, předseda Mezinárodního trestního soudu

Řečníci:
„Zajištění právního státu za současného uznání institucionální role exekutivy, legislativy a soudnictví“ Lord Mance, bývalý místopředseda Nejvyššího soudu Spojeného království
„Nezávislost soudce v Lucemburku – vnější a vnitřní aspekty“ Jean-Claude Wiwinius, předseda Nejvyššího soudu a Ústavního soudu Lucemburského velkovévodství

„Soudcovská nezávislost coby podmínka demokracie" Marek Safjan, soudce Soudního dvora Evropské unie

13:15 - 13:30

Diskuse

13:30 – 14:30

Oběd (Hotel International Brno, Restaurace Lucullus)

14:30 – 16:15

Panel III: Přípustnost dovolání – vede široký přezkum k efektivnější spravedlnosti?
Moderátor: Jan Passer
Hlavní proslov: „Přípustnost dovolání: Modely a jejich fungování v praxi – přichází čas na změnu?“

Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu České republiky

Řečníci:

„Konečná rozhodnutí národních soudů v evropské perspektivě“ Irene Tricomi, soudkyně a zástupkyně generálního sekretáře Nejvyššího soudu Itálie
„O čem není selekce nápadu před vrcholnými soudy“ Michal Bobek, generální advokát Soudního dvora Evropské unie
„Filtrace nápadu Nejvyššího soudu: finský přístup" Jukka Sippo, soudce Nejvyššího soudu Finska

16:15 - 16:30

Diskuse

16:30

Ukončení prvního dne konference

17:00

Společný odjezd autobusů od Hotelu International Brno do Slavkova

17:45

Příjezd na Zámek Slavkov

17:45 – 19.15

Prohlídka expozic Zámku Slavkov

19:15

Welcome drink

19:30 – 22:00

Slavnostní večeře podávaná panem Pavlem Šámalem, předsedou Nejvyššího soudu České republiky

22:00

Společný odjezd autobusů do Brna a Bratislavy

7. 11. 2018

8:05

Společný odjezd autobusů od budovy Nejvyššího soudu České republiky do Bratislavy (Bratislavský hrad)

8:15

Společný odjezd autobusů od Hotelu International do Bratislavy (Bratislavský hrad)

10:30 – 11:00

Registrace

11:30 - 12:00

Tisková konference

11:00 - 11:10

Zahájení druhého dne konference
Daniela Švecová, předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky

11:10 – 12:45

Panel IV: Úloha a postavení nejvyšších soudů v současnosti a výhledy do budoucnosti

Moderátor: Jarmila Urbancová

Řečníci:
„Postavení nejvyšších soudů v systému s ústavními soudy, Evropským soudem pro lidská práva a Soudním dvorem Evropské unie: několik postřehů z Rakouska" Elisabeth Lovrek, předsedkyně Nejvyššího soudního dvora Rakouské republiky

„Omezení a způsoby výkonu pravomocí Nejvyššího soudu" Damijan Florjančič, předseda Nejvyššího soudu Slovinské republiky

„Nejvyšší soud SR a vstup Slovenska do EU" Juraj Schwarcz, soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie

„Harmonizace jako nástroj pro interpretaci práva na domácí a mezinárodní úrovni" Andreas Zünd, soudce federálního soudu Švýcarska

12:45 – 14:30

Přestávka na oběd (během přestávky proběhne společné focení) 

14:30 – 16:00

Panel IV: Úloha a postavení nejvyšších soudů v současnosti a výhledy do budoucnosti (pokračování)

Moderátor: Gabriela Dobrovičová

Řečníci:

„Demokracie, životní prostředí a Nejvyšší soud SR“ Daniel Šváby, soudce Soudního dvora Evropské unie

„Smysl, účel a potřebnost rekodifikace civilního procesu v České republice“ Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu České republiky

„Vedení Nejvyššího soudu při výstavbě nezávislé a efektivní justice požívající stálý respekt lidu“ John M. Walker, Jr., soudce Odvolacího soudu 2. obvodu USA
„Nejvyšší soud SR v působnosti Soudní rady SR: Cesta k posílení nezávislosti a legitimity“ Lenka Praženková, předsedkyně Soudní rady Slovenské republiky 

16:00 – 17:00

Přestávka na kávu

17:00 – 19:30

Slavnostní ukončení konference, recepce

Ivetta Macejková, předsedkyně Ústavního soudu Slovenské republiky
Gábor Gál, ministr spravedlnosti Slovenské republiky
Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu České republiky
Daniela Švecová, předsedkyně Nejvyššího soudu Slovenské republiky

20:00

Fakultativní návrat do Brna

8. 11. 2018

Snídaně a odjezd delegací