Brno

Brno je centrem jižní Moravy a krajské město Jihomoravského kraje. Rozlohou i počtem obyvatel je druhým největším městem České republiky. Leží na jihovýchodě České republiky na soutoku řek Svratky a Svitavy. Vzhledem ke strategické geografické poloze ve střední Evropě a výborné dopravní dostupnosti, kterou zajišťuje napojení na dálnice, rozsáhlá železniční síť a mezinárodní letiště, je Brno centrem průmyslu a obchodu. Ve městě trvale působí jak tuzemské, tak zahraniční společnosti. 

V soukromém i veřejném sektoru se Brno stalo dynamicky se rozvíjejícím centrem průmyslu, obchodu, vědy, informačních technologií, výzkumu a inovací s podnikatelskými inkubátory a centry excelentní vědy. Některá z vědeckých center mají vazby s místními univerzitami. Vysokých škol je v Brně čtrnáct s celkem třiceti čtyřmi fakultami a třemi univerzitními kampusy. Brno se také pyšní moderní hvězdárnou, která je jednou z nejlépe vybavených hvězdáren na světě.

Díky ideální poloze ve středu Evropy a široké škále ubytovacích zařízení je Brno vyhledávanou destinací jak pro veletržní a kongresovou turistiku, tak i pro firemní akce. Brno je významným veletržním městem také díky areálu brněnského výstaviště, kde se v průběhu roku pořádají tuzemské i zahraniční výstavy, kongresy a veletrhy. Areál brněnského výstaviště je již od roku 1928 jedním z nejznámějších veletržních komplexů na světě. Z hlediska architektonického je výstaviště jednou z jedinečných funkcionalistických staveb, které je možné v Brně vidět.

Funkcionalistickým dílem je také vila Tugendhat, která je v České republice jedinou stavbou moderní architektury, která je zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Vilu Tugendhat navrhl architekt Mies van der Rohe pro manžele Fritze Tugendhata a Gretu Tugendhatovou, dříve Löw Beerovou. Otec Grety vlastnil Löw Beerovu vilu, situovanou v Černých polích nedaleko vili Tugendhat.

Dominantou města je hrad Špilberk. Už z dálky nelze přehlédnout kopec porostlý zelení s mohutnou pevností na vrcholku. Vzhledem ke své poloze ve středu města je také místem konání slavností, festivalů a divadelních představení. Druhým brněnským hradem je hrad Veveří, který se vypíná nad brněnskou přehradou. Hrad Veveří je oblíbeným výletním místem, díky jeho poloze, která umožňuje spojit návštěvu hradu s projížďkou na parníku.

V Brně je možné navštívit i některé z dalších pamětihodností, jako například katedrálu sv. Petra a Pavla, jejíž zvony odbíjí poledne už v jedenáct hodin. Tímto si Brno připomíná rok 1645, kdy se jako jediné město na Moravě ubránilo švédskému obléhání za třicetileté války. Podle pověsti se švédové po sto dvanácti dnech obléhání města, rozhodli s vojskem odtáhnout, pokud město do dvanácti hodin nepadne. Obránci však nechali zvonit poledne o hodinu dříve a Brno tak nebylo dobyto. Hrdost a nezlomnost města připomíná i hodinový stroj ve tvaru nábojnice umístěný na Náměstí Svobody, který každý den v jedenáct hodin rozehraje melodii zvonkohry. Na Náměstí Svobody, které si do dnes zachovalo svůj trojúhelníkový tvar, naleznete také Dům Pánů z Lipé, jeden z nejkrásnějších renesančních brněnských domů, nebo raně barokní morový sloup.

Poblíž Náměstí Svobody se nachází budova Staré radnice zdobené gotickým portálem, na kterém si všimnete zakřivené prostřední fiály (věžičky). Ta má podle legendy být rovná, stejně jako jednání radních, kteří kamenickému mistrovi Antonu Pilgramovi odmítli za stavbu portálu zaplatit. Ke Staré radnici se vážou i další pověsti. V průchodu Staré radnice můžete vidět tzv. brněnského draka, kterého knížeti Oldřichovi přivezl darem rytíř Albert Trut. Kníže nechal draka zavěsit do síně radnice, aby si jej mohl každý prohlédnout.

Celoročně je také možnost v Brně navštívit historické podzemí, jehož rozsáhlá síť sestává z Labyrintu pod Zelným trhem, Mincmistrovského sklepaKostnice u sv. Jakuba.

V Brně sídlí dvě významné kulturní státní instituce – Moravská galerieMoravské zemské muzeum, které je nejstarší muzejní institucí v České republice. Brno je také centrem české justice. Kromě Nejvyššího státního zastupitelství zde sídlí Okresní soud Brno-venkov, Městský soud v Brně a Krajský soud v Brně a také tři nejvýše postavené soudy soudní soustavy, a to Ústavní soud, Nejvyšší správní soudNejvyšší soud.

Bratislava

Bratislava, hlavní a současně i největší město Slovenské republiky patří k nejmladším hlavním městům Evropy. Bratislava se rozkládá na obou březích Dunaje v jihozápadní části země. Hlavní město Slovenska je významnou dopravní křižovatkou s napojením na dálnice, množstvím železničních spojů a letištěm M. R. Štefánika. Na řece Dunaj také funguje osobní i nákladní lodní doprava.

V Bratislavě působí množství průmyslových podniků a softwarových společností, které se nacházejí zejména v bussiness centrech na okraji metropole. Naopak v centru města se díky množství nově vybudovaných administrativních a obchodních komplexů a výškových budov soustřeďuje množství významných firem a bankovní sektor.  

Dominantou města je Bratislavský hrad, který se tyčí nad Dunají a který je také jedním z nejoblíbenějších turistických míst ve městě. Nejvýraznějším hradním objektem je bezesporu hradní palác, který tvoří panorama města. V letech 2008 – 2014 proběhla významná rekonstrukce hradu. Hrad v současné době slouží jako reprezentační sídlo Národní rady Slovenské republiky a umístěné tu jsou také expozice Slovenského národního muzea.

Slovenské národní muzeum je vědeckovýzkumná a kulturně-vzdělávací instituce, jejíž největší budova je umístěna na dunajském nábřeží, kde v současnosti sídlí stálá přírodovědecká expozice a ředitelství Slovenského národního muzea, které využívá budovu také pro výstavní účely. Historií města Bratislavy se zabývá Městské muzeum v Bratislavě, které sídlí v budově Staré radnice přímo ve středu města. V centru naleznete také Michalskou bránu, sídlo Muzea zbraní. Michalská brána je jedinou zachovanou bránou městského opevnění ze 14. století. Součástí Michalské brány je také 51 metrů vysoká věž, z jejíž horní terasy je možné prohlédnout si výhled na hrad a Staré město. Napravo od Michalské brány se nachází dům číslo 15, který je se svojí šířkou 1,3 metru nejužším domem v celé Evropě. 

V centru města sídlí většina památek, včetně několika paláců. Primaciální palác byl vybudován jako sídlo ostřihomského arcibiskupa. Palác je vystavěn v klasicistním stylu, štít zdobí alegorické sochy a průčelí dominuje tympanon, na jehož vrcholu je vidět kardinálský erb Jozefa Batthyányiho, který byl prvním obyvatelem paláce. Palác dnes slouží jako kancelář primátora Bratislavy. Zrcadlová síň, uvnitř paláce, je využívána jako koncertní sál. Na vnitřním nádvoří stojí fontána svatého Jiřího, který bojuje s drakem.

Dalším významným palácem je Grasalkovičův palác, který byl postavený pro předsedu Uherské královské komory a dříve byl vyhledávaným místem šlechty. Dnes slouží palác jako sídlo hlavy státu. Součástí paláce je Grassalkovičova zahrada, původně navržená jako francouzská okrasná zahrada a která je dnes místem procházekkoncertů. Součástí zahrady je socha císařovny Marie Terezie na koni, fontána Mládíavantgardní sochy. V parku je k vidění také stromořadí nazývané prezidentská alej, kde každá hlava státu jako znak návštěvy zasadí malý dubový strom. 

Rokokový Mirbachův palác, který dal postavit bratislavský pivovarník Michael Spech, byl pojmenován po posledním majiteli hraběti Emilu Mirbachovi, který odkázal palác městu. Avšak přáním Emila Mirbacha bylo, aby v paláci sídlila galerie. Jeho žádosti město vyhovělo a dnes sídlí v paláci stálá expozice středoevropského barokního malířstvísochařství. Některé prostory jsou vyhrazeny pro krátkodobé výstavy. Na nádvoří paláce je k vidění fontána zdobená sochami Tritona a nymfy.

V historické zóně Bratislavy se nachází také Dóm svatého Martina, největšínejvýznamnější kostelBratislavě. Dóm byl postavengotickém stylu a má být připomínkou doby, kdy byla Bratislava městem korunovace Uherských králů.

Významnou památkou města a také národní kulturní památkou je hrad Děvín, který se nachází na úpatí útesu nad soutokem řek Dunaje a Moravy. Kromě nádherného výhledu lze spatřit také část jeskyně, dříve sloužícíuskladnění potravin, která nyní obsahuje výstavu věnovanou historii hradu.

Bratislavě je k vidění také největší památník střední Evropy, který dosahuje výšky 52 metrů. Díky své polozevýšce je Slavín viditelnývelké části města. Památník je vojenským hřbitovem, kde je pohřebeno 6 845 vojáků Sovětské armády padlých při osvobozování Bratislavy během druhé světové války.

V hlavním městě Slovenska jsou umístěny významné státní instituce jako je například kancelář prezidenta Slovenské republiky, Úřad vlády, ministerstva, nebo Národní banka.Bratislavě naleznete některé důležité soudní instituce, Nejvyšší soudSoudní radu. 

Slavkov u Brna

Slavkov u Brna je město ležící v Jihomoravském kraji východně od Brna na řece Litava.

Město je vyhledávanou turistickou destinací. Historické centrum města, jehož součástí jsou na náměstí stojící měšťanské domy, panský dům a radnice, bylo vyhlášeno v roce 1990 městskou památkovou zónou. 

Do světové historie se Slavkov u Brna zapsal v roce 1805 díky vítězství francouzského císaře Napoleona I. Bonaparta v bitvě tří panovníků. Na polích v okolí Slavkova se střetlo na 165 tisíc vojáků pod vlajkami největších evropských mocností – Francie, Rakouska – Uherskaa a Ruska. Z císaře Napoleona vítězství v této bitvě učinilo vládcem Evropy na několik příštích let. Bojiště bitvy u Slavkova bylo v roce 1992 prohlášeno Krajinnou památkovou zónou.

Chloubou města je zámek, který pochází z konce 16. století a byl původně renesanční. V 80. letech 17. století byl, podle návrhu italského architekta Domenika Martinelliho z Luccy, přestavěn do dnešní barokní podoby. Kromě zámku přestavbou prošla také značná část města s novým farním kostelem. O interiérovou výzdobu zámku se postarali také italští umělci. Fresky namaloval Andrea Lanzani, který úzce spolupracoval se štukatérem Santinem Bussim. Přestavba zámku byla dokončena v 30. letech 18. století stavitelem Václavem Petruzzim. Časem byla nahrazena bohatá štuková a fresková výzdoba klasicistními prvky.

Součástí zámeckého areálu je také zámecký park o rozloze 15,5 ha, který je jedním z nejvýznamnějších historických zahrad na Moravě. Původní renesanční zahrada se měnila spolu se zámkem a byla doplněna například o sochařské prvky, které vytvořil Giovanni Giuliani. V 18. století byly v parku rozmístěny drobné stavby, z nichž se dochoval čínský altánek. V 19. století byla zahrada přetvořena na anglický park. V 70. letech 20, století došlo k rekonstrukci zámeckého parku, která mu navrátila jeho barokní podobu. Ústředním motivem jsou dva zahradní bazény, prostranství dotváří barokní plastiky s mytologickou tematikou. Od roku 1996 se v zadní části parku nachází šesti jamkové golfové hřiště. Součástí parku jsou zahradnictví a skleníky.

V některých částech města, včetně zámecké zahrady si Slavkov dochoval také část původního městského opevnění ze 14. století. Zděné pozůstatky hradeb z kamenných kvádrů se dochovaly v průměrné výšce 4 metrů, původně však dosahovaly výšky 7 – 8 metrů.

Ve městě naleznete také historickou židovskou čtvrt, z jejíž původních 77 domů se dochovala více jak polovina včetně školy, rituální lázně, nového židovského hřbitova a synagogy, která je chráněna jako kulturní památka.

Další kulturní památkou České republiky, kterou si můžete ve Slavkově prohlédnout je klasicistní Kostel Vzkříšení Páně, který pochází z roku 1786 – 1789.

Během turistické sezony se ve městě konají různé historické akce, prohlídky, rokové koncerty či divadla pod širým nebem.