Konference
„Nejvyšší soudy v měnící se době“
Brno / Bratislava

5. – 7. listopadu 2018

Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší soud Slovenské republiky
uspořádaly za podpory ministerstva spravedlnosti ve dnech 5. – 7. listopadu 2018 v rámci připomínky
stoletého výročí zřízení Nejvyššího soudu Československé republiky v roce 1918
mezinárodní konferenci na téma „Nejvyšší soudy v měnící se době“.

Cíl konference

Cílem mezinárodní konference pořádané ve dnech 5. až 7. listopadu 2018 v Brně a Bratislavě Nejvyšším soudem České republiky a Nejvyšším soudem Slovenské republiky byla zejména otázka postavení nejvyšších soudů v minulosti a v dnešní moderní Evropě. Retrospektivní pohled může prozradit mnohé o předpokládaném budoucím vývoji institucí na vrcholu obecné justice. Tradičně konzervativní přístupy je nutné citlivě skloubit s měnící se společenskou realitou. Očekávána byla věcná debata o tom, jak se na takové společenské změny daří reagovat nejvyšším soudům nejen ve střední Evropě, ale napříč celou Evropskou unií.

Stručný obsah konference

Konference byla zahájena slavnostní večerní recepcí v pondělí 5. listopadu v Brně. Protože právě v úvodním listopadovém týdnu uplynulo přesně 100 let od zřízení Nejvyššího soudu společné Československé republiky, zaměřila se konference v úvodním přednáškovém bloku dopoledne 6. listopadu na historické zhodnocení role nejvyšších soudů na území České republiky a Slovenska.

Následoval panel zabývající se výzvami justice v moderní době. A to se zaměřením na nezávislost soudnictví v kontextu národní a mezinárodní politiky. V odpoledních hodinách prvního jednacího dne konference následoval panel s názvem „Přípustnost dovolání – vede široký přezkum k efektivnější spravedlnosti?“ První konferenční den pak vyvrcholil slavnostní večeří na zámku Slavkov.

Dopoledne ve středu 7. listopadu se všichni účastníci přesunuli do Bratislavy, kde konference pokračovala dalším odborným panelem „Úloha a postavení nejvyšších soudů v současnosti a výhledy do budoucnosti“ až do odpoledních hodin. Celou akci poté ukončila slavnostní recepce na Bratislavském hradě.

Na konferenci vystoupili